Symboler och meddelanden

Start/Stop* – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

Start/Stop-funktionen kan visa textmeddelanden i kombiinstrumentet.

Textmeddelande

Kombinerat med denna kontrollampa kan Start/Stop-funktionen visa textmeddelanden i kombiinstrumentet för vissa situationer. För några av dem finns en rekommenderad åtgärd som bör utföras. Följande tabell visar några exempel.

Symbol

Meddelande

Info/åtgärd

M/AM = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.

Auto Start/Stop Service erfordras

Start/Stop är ur funktion. Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

M + A

Autostart Motorn igång + akustisk signal

Aktiveras om förardörren öppnas med auto-stoppad motor och växelväljaren i D-läge.

A

Tryck på Startknappen

Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart med START/STOP ENGINE-knappen.

M + A

Trampa ned kopplingspedalen för att starta

Motorn beredd att auto-starta – väntar på att kopplingspedalen ska tryckas ner.

M

Trampa ned broms- och kopplingspedalerna för att starta

Motorn beredd att auto-starta – väntar på att broms- eller kopplingspedalen ska tryckas ner.

M

Växel i neutral för att starta

Växel är ilagd utan frikoppling – frikoppla och ställ växelspaken i neutralläge.

M

Välj P eller N för att starta

Start/Stop har deaktiverats – för växelväljaren till N- eller P-läge och gör en normal motorstart med START/STOP ENGINE-knappen .

A

Tryck på Startknappen

Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart med START/STOP ENGINE-knappen och växelväljaren på P eller N.

A

Om ett meddelande inte släcks efter utförd åtgärd bör en verkstad kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.


Var detta till någon hjälp?