Utforska din manual

S80
2015 Early

14 Resultat

Fjärrstart (ERS)*

Fjärrstart (ERS – Engine Remote Start) innebär att bilens motor kan startas på distans för att kunna värma upp/kyla ner kupén innan avfärd. ERS aktiveras via nyckel och/eller via Volvo On Call*, se Volvo On Call mobilapp.

Fjärrstart (ERS) – symboler och meddelanden

Fjärrstart (ERS – Engine Remote Start) innebär att bilens motor kan startas på distans för att kunna värma upp/kyla ner kupén innan avfärd. ERS aktiveras via nyckel och/eller via Volvo On Call*, se Volvo On Call mobilapp.

video

Fjärrnyckel – personalisering*

Nyckelminnet i fjärrnyckeln gör att vissa inställningar i bilen kan anpassas efter person.

Fjärrnyckel – räckvidd

Fjärrnyckelns (i basutförande) funktioner har en räckvidd på ca 20 meter från bilen.

Låsning/upplåsning – indikering

När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln indikerar bilens blinkers att låsningen/upplåsningen utförts korrekt.

Fjärrnyckel – funktioner

Fjärrnyckel i basutförande har funktioner som t.ex. låsning och upplåsning av dörrarna.

Nyckellägen

Med fjärrnyckeln kan bilens elsystem försättas i olika lägen/nivåer och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

Fjärrnyckel – förlust

Vid förlust av en fjärrnyckel kan en ny beställas hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Fjärrnyckel – byte av batteri

Batteriet till fjärrnyckeln kan behöva bytas.

Typgodkännande – fjärrnyckelsystem

Typgodkännande för fjärrnyckelsystem kan utläsas i tabellen.

Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer

För att möjliggöra användning av ett begränsat antal funktioner med avstängd motor, kan bilens elsystem försättas i 3 olika nivåer (nyckellägen) – 0, I och II – med fjärrnyckeln. Denna ägarmanual beskriver genomgående dessa nivåer med benämningen "nyckellägen".

Fjärrstart (ERS) – handhavande

Fjärrstart (ERS – Engine Remote Start) innebär att bilens motor kan startas på distans för att kunna värma upp/kyla ner kupén innan avfärd. ERS aktiveras via nyckel och/eller via Volvo On Call*, se Volvo On Call mobilapp.

Elektronisk startspärr

Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd som förhindrar att fordonet startas av obehörig person.

Fjärrnyckel

Fjärrnyckeln används bl.a. för låsning/upplåsning samt motorstart.