Utforska din manual

S80
2015 Early

9 Resultat

Allmänt om barnsäkerhet

Uppdaterad 7/23/2018

Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i knät på en passagerare.

Barnskydd – ISOFIX

Uppdaterad 7/23/2018

ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnskydd som bygger på en internationell standard.

WHIPS – barnskydd

Uppdaterad 7/23/2018

Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.

Barnskydd

Uppdaterad 7/23/2018

Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet används på rätt sätt.

Barnskydd – övre fästpunkter

Uppdaterad 7/23/2018

Bilen är utrustad med övre fästpunkter för barnstolar. Dessa fästpunkter är placerade på hatthyllan och döljs av plastlock. Vik undan plastlocken för att komma åt respektive fästpunkt.

ISOFIX – typer av barnskydd

Uppdaterad 7/23/2018

Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora. Det gör att alla barnskydd inte passar på alla platser i alla bilmodeller.

ISOFIX – storleksklasser

Uppdaterad 7/23/2018

För barnskydd med ISOFIX fästsystem finns en storleksklassificering för att hjälpa användare att välja rätt typ av barnsskydd.

Barnskydd – placering

Uppdaterad 7/23/2018

Placera alltid barnstolar/barnkuddar i baksätet om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om det sitter på passagerarplatsen.

Sidokrockkudde (SIPS) – barnstol/barnkudde

Uppdaterad 7/23/2018

Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.