Batteri

Batteri – symboler

Uppdaterad 7/23/2018

På batteriet finns symboler som informerar och varnar.

Symboler på batteriet

Använd skyddsglasögon.

Ytterligare information i bilens ägarmanual.

Förvara batteriet utom räckhåll för barn.

Batteriet innehåller frätande syra.

Undvik gnistor eller öppen eld.

Explosionsfara.

Ska lämnas till återvinning.

OBS

Förbrukat startbatteri ska återvinnas på ett miljöanpassat sätt – det innehåller bly.


Var detta till någon hjälp?