Lampor

Lampbyte – helljus

Uppdaterad 7/23/2018

Helljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.

OBS

Gäller bilar med halogen-strålkastare.

          

Ta loss täcklocket.

Lossa lampan genom att vrida moturs och sedan dra rakt ut.

Lossa kontaktstycket från lampan.

Byt ut glödlampan och passa in den i sockeln och vrid medurs för att sätta fast lampan. Den kan bara sättas fast på ett sätt.

Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.


Var detta till någon hjälp?