Motorrum

Kylvätska - kvalitet och volym

Uppdaterad 7/23/2018

Kylvätskevolym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vattenVattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1., se förpackning.

MotorMotorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar.

Volym

(liter)

D2

D4162T Manuell växellåda

10,5

D2

D4162T Automatisk växellåda

11,1

T6

B6304T4

8,9

D4

D5204T3

D5

D5244T15

T4

B4164T Manuell växellåda

9,2

T4

B4164T Automatisk växellåda

9,8

T5

B4204T11

8,3 (8,7Gäller bil med bränsledriven värmare.)

T5

B4204T15

D4

D4204T5

8,9 (9,2Gäller bil med bränsledriven värmare.)


Var detta till någon hjälp?