Motorrum

Motorhuv – öppna och stänga

Uppdaterad 7/23/2018

Motorhuven kan öppnas när handtaget vid pedalerna dragits bakåt och spärren vid grillen förts åt vänster.

Dra i handtaget vid pedalerna. Det hörs när spärren släpper.

För spärren åt vänster och öppna huven. (Spärrhaken sitter mellan strålkastare och grill, se bild.)

Varning

Kontrollera att huven låser ordentligt vid stängning.


Var detta till någon hjälp?