Motorrum

Motorolja – allmänt

Uppdaterad 7/23/2018

För att rekommenderade serviceintervall ska kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används.

Volvo rekommenderar:

Vid körning under ogynnsamma förhållanden, se Motorolja – ogynnsamma körförhållanden.

Viktigt

För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja har gjorts med stor omsorg och med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.

För att rekommenderade serviceintervall ska kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och vid oljebyte, annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.

Volvo Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.

Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på en auktoriserad Volvoverkstad.

Volvo använder olika system för varning för låg/hög oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa motorvarianter har oljetryckgivare, då används kombiinstrumentets varningssymbol för lågt oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare, då informeras föraren via instrumentets varningssymbol samt displaytexter. Vissa varianter har båda systemen. Kontakta en Volvoåterförsäljare för mer information.

Byt motorolja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och garantiboken.

Att använda olja av högre kvalitet än den angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en olja med högre kvalitet, se Motorolja – ogynnsamma körförhållanden.

För påfyllningsbar volym, se Motorolja – kvalitet och volym.


Var detta till någon hjälp?