Motorrum

Motorolja – kontroll och påfyllning

Uppdaterad 7/23/2018

Oljenivån kontrolleras på vissa motorvarianter med elektronisk oljenivågivare, på andra motorvarianter med oljemätsticka.

Motor med oljemätsticka

Gäller ej 4-cyl. 2.0 l eller 5-cyl. diesel vilka har elektronisk oljenivågivare. Gäller dock motor B4204T7.

Mätsticka och påfyllningsrör.

Mätsticka och påfyllningsrör.

Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan innan första ordinarie oljebyte äger rum på den nya bilen.

Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.

Oljenivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.

Oljenivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.

Mätning och eventuell påfyllning

Säkerställ att bilen står plant. Det är viktigt att vänta cirka 5 minuter efter det att motorn stängts av så att oljan hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.

Dra upp och torka av mätstickan.

Stick ner mätstickan igen.

Dra upp och kontrollera nivån.

Ligger nivån nära MIN bör 0,5 liter fyllas på. Skulle nivån vara kraftigt under, kan ytterligare mängd erfordras.

Om nivån åter önskas kontrolleras, gör det efter en kortare körning. Därefter upprepa steg 1–4.

Varning

Fyll aldrig över MAX-markeringen. Nivån får aldrig ligga över MAX eller under MIN, detta kan leda till motorskada.

Varning

Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då det finns risk för brand.

Motor med elektronisk oljenivågivare, 4-cyl. 2.0 l

Gäller ej motor B4204T7 – se i stället tidigare rubrik "Motor med oljemätsticka".

PåfyllningsrörMotor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka..

Påfyllningsrör

Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka.

.

Du behöver inte vidta åtgärder med avseende på motoroljenivån innan ett meddelande visas i displayen, se följande bild.

Meddelande och graf i display. Vänster display visar digitalt kombiinstrument och höger analogt.

Meddelande och graf i display. Vänster display visar digitalt kombiinstrument och höger analogt.

Meddelande
Motoroljenivå

Oljenivån kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då motorn är avstängd, se Menyhantering – kombiinstrument.

Varning

Visas meddelande Oljeservice erfordras åk till verkstad. Oljenivån kan vara för hög.

Viktigt

Vid meddelande om låg oljenivå, fyll endast på med den volym som anges, exempelvis 0,5 liter.

OBS

Systemet kan inte direkt känna av förändringar då olja fylls på eller tappas av. Bilen måste ha körts ca 30 km och stått stilla 2 timmar med avstängd motor och på plan mark innan visning av oljenivån blir korrekt.

Varning

Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då det finns risk för brand.

Mätning av oljenivå, 4-cyl. 2.0 l

      

Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt sekvens nedan.

Aktivera nyckelläge II, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

Vrid tumhjulet på vänster rattspak till position Oljenivå.

Därefter visas information om motorns oljenivå.

För mer information om menyhantering, se Menyhantering – kombiinstrument.

OBS

Om inte rätt förutsättningar för mätning av oljenivå är uppfyllda (tid efter motoravstängning, bilens lutning, yttertemperatur etc.) är uppfyllda, kommer meddelande Ej tillgänglig att visas. Detta innebär inte att det är något fel i bilens system.

Motor med elektronisk oljenivågivare, 5-cyl. diesel

PåfyllningsrörMotor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka..

Påfyllningsrör

Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka.

.

Du behöver inte vidta åtgärder med avseende på motoroljenivån innan ett meddelande visas i displayen, se följande bild.

Meddelande och graf i display. Vänster display visar digitalt kombiinstrument och höger analogt.

Meddelande och graf i display. Vänster display visar digitalt kombiinstrument och höger analogt.

Meddelande
Motoroljenivå

Oljenivån kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då motorn är avstängd, se Menyhantering – kombiinstrument.

Varning

Visas meddelande Oljeservice erfordras åk till verkstad. Oljenivån kan vara för hög.

Viktigt

Vid meddelande Låg oljenivå Fyll på 0,5 liter motorolja, fyll endast på med 0,5 liter.

OBS

Oljenivån detekteras endast av systemet under körning. Systemet kan inte direkt känna av förändringar då olja fylls på eller tappas av. Bilen måste köras ca 30 km innan visning av oljenivån blir korrekt.

Varning

Fyll inte på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller (4) visas enligt bilden nedan. Nivån får aldrig ligga över MAX eller under MIN, detta kan leda till motorskada.

Varning

Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då det finns risk för brand.

Mätning av oljenivå, 5-cyl. diesel

Video thumbnail
      

Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt sekvens nedan.

Aktivera nyckelläge II, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

Vrid tumhjulet på vänster rattspak till position Oljenivå.

Därefter visas information om motorns oljenivå.

För mer information om menyhantering, se Menyhantering – kombiinstrument.

Siffrorna 1–4 representerar fyllnadsnivå. Fyll inte på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller (4) visas. Rekommenderad fyllnadsnivå är 4. Meddelande och graf i display. Vänster display visar digitalt kombiinstrument och höger analogt.

Siffrorna 1–4 representerar fyllnadsnivå. Fyll inte på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller (4) visas. Rekommenderad fyllnadsnivå är 4. Meddelande och graf i display. Vänster display visar digitalt kombiinstrument och höger analogt.


Var detta till någon hjälp?