Motorrum

Motorrum – kontroll

Uppdaterad 7/23/2018

Vissa oljor och vätskor bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Regelbunden kontroll

Kontrollera följande oljor och vätskor med jämna mellanrum, t.ex. vid tankning:

  • Kylvätska
  • Motorolja
  • Styrservoolja
  • Spolarvätska

Varning

Tänk på att kylarfläkten (placerad framtill i motorrummet, bakom kylaren) kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.

Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Om motorn är varm finns risk för brand.


Var detta till någon hjälp?