Motorrum

Motorrum – översikt

Uppdaterad 7/23/2018

Översikten visar normala kontrollpunkter.

Motorrum 4-cyl. 2.0 l

Gäller ej motor B4204T7 – se i stället följande rubrik "Motorrum förutom 4-cyl. 2.0 l".

Motorrummets utseende kan skilja beroende av motorvariant.

Motorrummets utseende kan skilja beroende av motorvariant.

Påfyllning av motorolja
Expansionskärl för kylsystem
Behållare för styrservoolja
Kylare
Behållare för broms- och kopplings- vätska (placerad på förarsidan)
Startbatteri
Relä- och säkringscentral
Påfyllning av spolarvätska
Luftfilter

Varning

Tändsystemet har mycket hög spänning och effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Bilens elsystem ska alltid vara i nyckelläge 0 när arbete utförs i motorrummet, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

Vidrör inte tändstift eller tändspole när bilens elsystem är i nyckelläge II eller när motorn är varm.

Motorrum förutom 4-cyl. 2.0 l

Gäller även motor B4204T7.

Motorrummets utseende kan skilja beroende av motorvariant.

Motorrummets utseende kan skilja beroende av motorvariant.

Expansionskärl för kylsystem
Behållare för styrservoolja
Mätsticka för motorolja

Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka (5-cyl. diesel).

Kylare
Påfyllning av motorolja
Behållare för broms- och kopplings- vätska (placerad på förarsidan)
Startbatteri
Relä- och säkringscentral
Påfyllning av spolarvätska
Luftfilter

Varning

Tändsystemet har mycket hög spänning och effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Bilens elsystem ska alltid vara i nyckelläge 0 när arbete utförs i motorrummet, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

Vidrör inte tändstift eller tändspole när bilens elsystem är i nyckelläge II eller när motorn är varm.


Var detta till någon hjälp?