Motorrum

Säkringar – i motorrum

Uppdaterad 7/23/2018

Säkringar i motorrum skyddar bl.a. motor- och bromsfunktioner.

Allmänt säkringar motorrum

På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller sättas på plats.

Positioner (se föregående bild)

Motorrum övre
Motorrum främre
Motorrum undre

Dessa säkringar är alla placerade i motorrumsboxen. Säkringarna i (C) är placerade under (A).

På insidan av locket finns en dekal som visar säkringarnas placering.

  • Säkringar 1–7 och 42–44 är av typ "Midi Fuse" och får enbart bytas av en verkstad

    En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

    .
  • Säkringar 8–15 och 34 är av typ "JCASE" och bör bytas av en verkstad

    En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

  • Säkringar 16–33 och 35–41 är av typ "Mini Fuse".

Funktion

A

Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under handskfackFör bilar med Start/Stop-funktion är denna säkringsplats tom – se i stället Säkringar – i motorrummets kallzon.

50

Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under handskfack

50

Primärsäkring för elcentral i bagageutrymmeFör bilar med Start/Stop-funktion är denna säkringsplats tom – se i stället Säkringar – i motorrummets kallzon.

60

Primärsäkring för relä-/säkringscentral under handskfackFör bilar med Start/Stop-funktion är denna säkringsplats tom – se i stället Säkringar – i motorrummets kallzon.

60

Primärsäkring för relä-/säkringscentral under handskfackFör bilar med Start/Stop-funktion är denna säkringsplats tom – se i stället Säkringar – i motorrummets kallzon.

60

Elektrisk extravärmare*För bilar med Start/Stop-funktion är denna säkringsplats tom – se i stället Säkringar – i motorrummets kallzon.

100

Eluppvärmd vindruta*, vänster sida

40

Vindrutetorkare

30

Parkeringsvärmare*

25

KupéfläktFör bilar med Start/Stop-funktion är denna säkringsplats tom – se i stället Säkringar – i motorrummets kallzon.

40

Eluppvärmd vindruta*, höger sida

40

ABS-pump

40

ABS-ventiler

20

Strålkastarspolare*

20

Ljushöjdsreglering*; Aktiva xenon-strålkastare – ABL*

10

Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under handskfack

20

ABS

5

Justerbart rattmotstånd*

5

Motorstyrenhet; Transmissionsstyrenhet; Krockkuddar

10

Eluppvärmda spolarmunstycken*

10

Ljusreglage

5

Reläspolar

5

Extraljus*

20

Signalhorn

15

Reläspole i huvudrelä för motorstyrsystem; Motorstyrenhet (4-cyl. 2.0 lGäller ej motor B4204T7., 5-, 6-cyl.)

10

Transmissionsstyrenhet

15

Magnetkoppling A/C (ej 4-cyl. 2.0 lGäller dock motor B4204T7., ej 5-cyl. diesel); Stödjande kylvätskepump (4-cyl. 2.0 l diesel)

15

Reläspole i relä för magnetkoppling A/C (ej 5-cyl. diesel); Reläspole i relä för kylvätskepump (1.6 l bensin Start/Stop); Reläspolar i elcentral i motorrum kallzon (Start/Stop)

5

StartreläFör bilar med Start/Stop-funktion är denna säkringsplats tom – se i stället Säkringar – i motorrummets kallzon.

30

Tändspolar (1.6 l bensin, motor B4204T7); Glödstyrenhet (5-cyl. diesel)

10

Motorstyrenhet (4-cyl. 2.0 lGäller ej motor B4204T7.); Tändspolar (5-, 6-cyl. bensin); Kondensator (6-cyl.)

20

Motorstyrenhet (bensin förutom 4-cyl. 2.0 lGäller dock motor B4204T7.)

10

Motorstyrenhet (1.6 l diesel, 5-cyl. diesel)

15

Motorstyrenhet (4-cyl. 2.0 lGäller ej motor B4204T7.)

20

Ventiler (1.6 l bensin); Luftmassemätare (1.6 l, 4-cyl. 2.0 lGäller ej motor B4204T7.); Termostat (4-cyl. 2.0 l bensinGäller ej motor B4204T7.); EVAP-ventil (4-cyl. 2.0 l bensinGäller ej motor B4204T7.); Kylventil för klimatanläggning (4-cyl. 2.0 l diesel); Kylpump för EGR (4-cyl. 2.0 l diesel)

Reglerventil bränsleflöde (motor D4162T)

10

Luftmassemätare (5-cyl. diesel, 6-cyl.); Reglerventiler (5-cyl. diesel); Insprutningsventiler (5-, 6-cyl. bensin); Motorstyrenhet (5-, 6-cyl. bensin)

15

Magnetkoppling A/C (5-, 6-cyl.); Ventiler (1.6 l, motor B4204T7, 5-, 6-cyl.); Motorstyrenhet (6-cyl.); Solenoider (6-cyl. utan turbo); Ställmotorer inloppsrör (6-cyl. utan turbo); Luftmassemätare (motor B4204T7, 5-cyl. bensin); Oljenivågivare (5-cyl. diesel)

10

Ventiler (4-cyl. 2.0 lGäller ej motor B4204T7.); Oljepump (4-cyl. 2.0 l bensinGäller ej motor B4204T7.); Lambdasond, mittre (4-cyl. 2.0 l bensinGäller ej motor B4204T7.); Lambdasond, bakre (4-cyl. 2.0 l diesel)

15

Lambdasonder (1.6 l bensin, motor B4204T7); Lambdasond (5-cyl. diesel); Styrenhet kylarjalusi (1.6 l diesel, 5-cyl. diesel)

10

Lambdasond, främre (4-cyl. 2.0 lGäller ej motor B4204T7.); Lambdasond, bakre (4-cyl. 2.0 l bensinGäller ej motor B4204T7.); EVAP-ventil (5-, 6-cyl. bensin); Lambdasonder (5-, 6-cyl. bensin)

15

Kylvätskepump (1.6 l bensin Start/Stop)

Kylvätskepump (5-cyl. bensin); Vevhusventilationsvärmare (5-cyl. bensin); Oljepump automatväxellåda (5-cyl. bensin Start/Stop)

10

Tändspolar (4-cyl. 2.0 l bensinGäller ej motor B4204T7.)

15

Dieselfiltervärmare (diesel)

20

Styrenhet kylarjalusi (5-cyl. bensin)

5

Magnetkoppling A/C (4-cyl. 2.0 l bensinGäller ej motor B4204T7.)

7,5

Vevhusventilationsvärmare (5-cyl. diesel); Oljepump automatväxellåda (5-cyl. diesel Start/Stop)

10

Magnetkoppling A/C (4-cyl. 2.0 l diesel); Glödstyrenhet (4-cyl. 2.0 l diesel); Oljepump (4-cyl. 2.0 l diesel)

15

Kylvätskepump (4-cyl. 2.0 l bensinGäller ej motor B4204T7.)

50

Glödstift (diesel)

70

Kylfläkt (1.6 l, 4-cyl. 2.0 l bensin, 5-cyl. bensin)

60

Kylfläkt (6-cyl., 4-cyl. 2.0 l diesel, 5-cyl. diesel)

80

Styrservo

100


Var detta till någon hjälp?