Motorrum

Spolarvätska – påfyllning

Uppdaterad 7/23/2018

Spolarvätska används till renhållning av strålkastare och rutor. Under vintern ska spolarvätska med frostskydd användas.

Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.

Viktigt

Använd Volvos original spolarvätska eller motsvarande med rekommenderad pH mellan 6 och 8.

Viktigt

Använd spolarvätska med frostskydd under vintern så att det inte fryser i pump, behållare och slangar.

För volymuppgifter, se Spolarvätska – kvalitet och volym.


Var detta till någon hjälp?