Volvo On Call (VOC)*

Volvo On Call tillgänglighet

Uppdaterad 7/23/2018

Karta över områden där VOC är tillgängligt. Servicen byggs ut kontinuerligt och systemet kommer att erbjudas i ett stort antal länder. Kontakta din Volvoåterförsäljare för aktuell information.

Mörkmarkerade länder/områden innebär att Volvo On Call  är tillgängligt.

Mörkmarkerade länder/områden innebär att Volvo On Call är tillgängligt.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system