Adaptiv farthållare

Adaptiv farthållare* – köassistans

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren(ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Köassistans ger den Adaptiva farthållaren utökad funktionalitet även i hastigheter lägre än 30 km/h.

I bil med automatisk växellåda är den Adaptiva farthållaren kompletterad med funktionen Köassistans (även kallad "Queue Assist").

Köassistans har följande funktioner:

 • Utökat hastighetsintervall – även vid lägre än 30 km/h och stillastående
 • Målbyte
 • Automatisk bromsning upphör vid stillastående

Observera att minsta programmerbara hastighet för den Adaptiva farthållaren är 30 km/h – även om farthållaren klarar att följa ett annat fordon ner till stillastående, kan en lägre hastighet inte väljas.

Läs mer om hur du hanterar hastigheten och olika tidsavstånd till framförvarande fordon.

Utökat hastighetsintervall

OBS

För att kunna aktivera Farthållaren måste förardörren vara stängd och föraren ha säkerhetsbältet påtaget.

Med automatisk växellåda kan den Adaptiva farthållaren följa ett annat fordon inom intervallet 0–200 km/h.

OBS

För att kunna aktivera Farthållaren under 30 km/h krävs ett framförvarande fordon inom rimligt avstånd.

Vid korta stopp i samband med krypkörning i långsam trafik eller vid trafikljus återupptas körningen automatiskt om stoppen inte överstiger ca 3 sekunder – tar det längre tid innan framförvarande bil börjar rulla igen, ställs Farthållaren i beredskapsläge med automatisk bromsning. Föraren måste sedan återaktivera den på ett av följande sätt:

 • Tryck på rattknapp .

eller

 • Tryck ner gaspedalen.
> Därefter kommer Farthållaren att återuppta följandet av framförvarande fordon.

OBS

Köassistenten kan hålla bilen stillastående i högst 4 minuter – därefter släpper bromsarna.

Se mer information under kommande rubrik "Upphörande av automatisk bromsning vid stillastående".

Målbyte

Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan stillastående trafik finnas framför.

Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan stillastående trafik finnas framför.

När den Adaptiva farthållaren följer ett annat fordon i hastigheter lägre än 30 km/h och byter mål från ett rörligt till ett stillastående fordon, kommer Farthållaren att bromsa för det stillastående fordonet.

Varning

När den Adaptiva farthållaren följer ett framförvarande fordon i hastigheter över30 km/h och byter mål från framförvarande fordon till ett stillastående fordon, kommer Farthållaren att ignorera det stillastående fordonet och istället välja den lagrade hastigheten.

 • Föraren måste själv ingripa och bromsa.

Automatiskt beredskapsläge vid målbyte

Den Adaptiva farthållaren kopplas ur och ställs i beredskapsläge:

 • då hastigheten understiger 5 km/h och farthållaren är osäker på om målobjektet är ett stillastående fordon eller något annat objekt, t.ex. ett farthinder.
 • då hastigheten understiger 5 km/h och framförvarande fordon viker av så farthållaren inte längre har ett fordon att följa.

Upphörande av automatisk bromsning vid stillastående

I följande situationer avbryter Köassistans automatisk bromsning vid stillastående:

 • föraren öppnar dörren
 • föraren tar av sig bältet.

Det innebär att bromsarna släpper och bilen kommer att börja rulla – föraren måste därför ingripa och själv bromsa för att hålla bilen.

Viktigt

Köassistenten kan hålla bilen stillastående i högst 4 minuter – därefter släpper bromsarna.

Föraren uppmärksammas om detta i flera steg med ökande intensitet:

 1. Akustiskt larm (plingande) samt textmeddelande.
 2. Blinkande varningslampa i vindrutan tillkommer.
 3. "Huggande" bromsningar tillkommer.

För mer information om symboler, meddelanden och dess innebörd, se avsnittet Symboler och meddelanden i display.

Köassistans släpper färdbromsen och ställs i beredskapsläge även i dessa situationer:

 • föraren sätter foten på bromspedalen
 • växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
 • föraren ställer farthållaren i beredskapsläge
 • parkeringsbromsen ansätts.

Var detta till någon hjälp?