Adaptiv farthållare

Adaptiv farthållare* – stänga av

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren(ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Knappsats med Fartbegränsare

Den Adaptiva farthållaren stängs av med ett kort tryck på rattknapp . Den inställda hastigheten raderas och kan inte återupptas med -knappen.

Knappsats utan Fartbegränsare

Med ett kort tryck på rattknapp ställs den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge. Med ytterligare ett kort trycks stängs den av. Den inställda hastigheten raderas och kan inte återupptas med -knappen.


Var detta till någon hjälp?