Adaptiv farthållare

Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering och beredskapsläge

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren(ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Den Adaptiva farthållaren kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.

Adaptiv farthållare med Fartbegränsare

Adaptiv farthållare med Fartbegränsare

Adaptiv farthållare utan Fartbegränsare

Adaptiv farthållare utan Fartbegränsare

Tillfällig deaktivering/beredskapsläge – med Fartbegränsare

För att tillfälligt koppla ur den Adaptiva farthållaren och ställa den i beredskapsläge:

 • Tryck på rattknapp
Denna symbol och lagrad hastighets markering skiftar då färg från GRÖN till VIT.

Tillfällig deaktivering/beredskapsläge –utan Fartbegränsare

För att tillfälligt koppla ur den Adaptiva farthållaren och ställa den i beredskapsläge:

 • Tryck på rattknapp

Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp

Den Adaptiva farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs automatiskt i beredskapsläge om:

 • färdbromsen används
 • kopplingspedalen är nertryckt längre än 1 minut

  Att frikoppla och välja högre eller lägre växel medför inget beredskapsläge.

 • växelväljaren förs till N-läge (automatisk växellåda)
 • föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.

Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.

En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en omkörning, påverkar inte inställningen – bilen återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.

För mer information, se avsnitten Hantera hastighet och Köra om annat fordon.

Automatiskt beredskapsläge

Den Adaptiva farthållaren är beroende av andra system, t.ex. Stabilitetssystemet ESC. Om något av dessa system upphör att fungera, stängs den Adaptiva farthållaren av automatiskt.

Vid automatisk deaktivering ljuder en signal och meddelandet Adaptiv farthållare urkopplad visas i kombiinstrumentet. Föraren måste då ingripa och själv anpassa hastighet och avstånd till framförvarande fordon.

En automatisk deaktivering kan bero på att:

 • föraren öppnar dörren
 • föraren tar av sig bältet
 • motorvarvtalet är för lågt/högt
 • hastigheten sjunkit under 30 km/h

  Gäller inte bil med Köassistent – den klarar ända ner till stillastående.

 • hjulen tappar väggreppet
 • bromstemperaturen är hög
 • radarsensorn är täckt av t.ex. blöt snö eller kraftigt regn (radarvågorna blockeras).

För mer information om symboler, meddelanden och dess innebörd, se avsnitt Symboler och meddelanden i display.

Återuppta inställd hastighet

Adaptiv farthållare i beredskapsläge återaktiveras med ett tryck på rattknapp – hastigheten sätts då till den senast lagrade.

OBS

En markant hastighetsökning kan följa efter att hastigheten återupptagits med .


Var detta till någon hjälp?