Driver Alert System

Driver Alert Control (DAC)* – handhavande

Uppdaterad 7/23/2018

Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm och dess menysystem.

På/Av

Funktionen Driver Alert kan sättas i beredskapsläge via menysystemet MY CAR:

  • Markerad ruta – funktionen aktiverad.
  • Ingen markering i rutan – funktionen är avstängd.

Funktion

Driver Alert aktiveras när hastigheten överstiger 65 km/h och förblir aktiv så länge hastigheten är över 60 km/h.

Framförs fordonet vingligt larmas föraren med en ljudsignal samt textmeddelandetDriver Alert Dags för en paus – vidstående symbol tänds samtidigt i kombiinstrumentet. Varningen upprepas efter en stund om inte körbeteendet förbättras.

Varningssymbolen kan släckas:

  • Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.

Varning

Ett larm bör tas på största allvar eftersom en sömnig förare ofta inte själv observerar sitt tillstånd.

Vid larm eller känsla av trötthet; stanna bilen på ett säkert sätt snarast och vila.

Studier har visat att det är lika farligt att köra vid trötthet som under påverkan av alkohol.


Var detta till någon hjälp?