Driver Alert System

Driver Alert Control (DAC)* – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

Driver Alert Control – DAC kan i olika situationer visa symboler och textmeddelanden i kombiinstrumentet eller på mittkonsolens bildskärm.

Här följer några exempel:

SymbolSymbolerna är schematiska.

Meddelande

Innebörd

Driver Alert Dags för en paus

Fordonet har framförts på ett vingligt sätt – föraren larmas med en akustisk varningssignal + text.

Vindrutesensorer blockerade Se handbok

Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.

Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.

  • Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.

Läs om kamerasensorns begränsningar, se Kollisionsvarnare – kamerasensorns begränsningar.

Driver Alert Service erfordras

Systemet är ur funktion.

  • Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.


Var detta till någon hjälp?