Utforska din manual

V40 Cross Country
2015

Farthållare

13 Resultat

Farthållare* – återuppta inställd hastighet

Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet. Efter tillfällig deaktivering och beredskapsläge är det möjligt att återuppta inställd hastighet.

Fartbegränsare* – avstängning

En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.

Farthållare* – stänga av

Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet.

Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och beredskapsläge*

En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.

Radarsensor

Radarsensorns uppgift är att upptäcka bilar eller större fordon i samma körriktning, i samma körfält.

Farthållare* – tillfällig deaktivering och beredskapsläge

Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet. Funktionen kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.

Farthållare* – hantera hastighet

Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet. Det är möjligt att aktivera, ställa in samt ändra lagrad hastighet.

Radarsensor – begränsningar

En radarsensor har vissa begränsningar – bland annat på grund av dess begränsade synfält.

Fartbegränsare* – ändra hastighet

En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.

Fartbegränsare*

En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.

Fartbegränsare* – komma igång

En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.

Fartbegränsare* – larm överskriden hastighet

En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.

Farthållare*

Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet vilket ger en mer avkopplande körupplevelse på motorvägar och långa raka landsvägar med jämna trafikflöden.