Farthållare

Fartbegränsare*

Uppdaterad 7/23/2018

En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.

Rattens knappsats och kombiinstrumenten Digital resp. Analog.

Rattens knappsats och kombiinstrumenten Digital resp. Analog.

Fartbegränsare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
Beredskapsläge
Aktivera och justera maxhastighet.
Vald hastighet
Fartbegränsare aktiv

Var detta till någon hjälp?