Farthållare

Fartbegränsare* – avstängning

Uppdaterad 7/23/2018

En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.

För att stänga av Fartbegränsaren:

Tryck på rattknapp .

Kombiinstrumentets symbol för Fartbegränsare och markering för inställd hastighet slocknar. Den valda och lagrade hastigheten är därmed raderad ur minnet och kan inte återupptas med -knappen.

Föraren kan därefter med gaspedalen åter välja hastighet utan begränsning.


Var detta till någon hjälp?