Farthållare

Fartbegränsare* – komma igång

Uppdaterad 7/23/2018

En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.

Rattens knappsats och kombiinstrumenten Digital resp. Analog.

Rattens knappsats och kombiinstrumenten Digital resp. Analog.

Fartbegränsare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
Beredskapsläge
Aktivera och justera maxhastighet.
Vald hastighet
Fartbegränsare aktiv

Sätta på och aktivera

När Fartbegränsaren är aktiv visas dess symbol (6) i kombination med en markering (5) vid inställd högsta hastighet i kombiinstrumentet.

Val och lagring av högsta möjliga hastighet i minnet kan göras både vid färd och stillastående.

Under färd

Tryck på rattknapp för att sätta på Fartbegränsaren.

Symbolen (6) för Fartbegränsare tänds i kombiinstrumentet.

När bilen rullar i önskad högsta möjliga hastighet: Tryck på någon av rattknapparna eller tills kombiinstrumentet visar en markering (5) vid önskad maxhastighet.

Fartbegränsaren är därefter aktiv och vald maxhastighet är lagrad i minnet.

Vid stillastående

Tryck på rattknapp för att sätta på Fartbegränsaren.

Stega med -knappen tills kombiinstrumentet visar en markering (5) vid önskad maxhastighet.

Fartbegränsaren är därefter aktiv och vald maxhastighet är lagrad i minnet.


Var detta till någon hjälp?