Farthållare

Fartbegränsare* – larm överskriden hastighet

Uppdaterad 7/23/2018

En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.

På branta vägar kan Fartbegränsarens motorbromseffekt vara otillräcklig och den valda maxhastigheten överskridas. Föraren uppmärksammas på detta med en akustisk signal. Signalen är aktiv tills föraren bromsat ner farten under den valda maxhastigheten.

OBS

Larmet aktiveras först efter 5 sekunder om hastigheten överskridits med minst 3 km/h förutsatt att ingen av knapparna eller har tryckts under senaste halvminuten.


Var detta till någon hjälp?