Farthållare

Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och beredskapsläge*

Uppdaterad 7/23/2018

En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.

Rattens knappsats och instrumentpanel Digital resp. Analog.

Rattens knappsats och instrumentpanel Digital resp. Analog.

Fartbegränsare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
Beredskapsläge
Aktivera och justera maxhastighet.
Vald hastighet
Fartbegränsare aktiv

Tillfällig deaktivering – beredskapsläge

För att deaktivera Fartbegränsaren tillfälligt och sätta den i beredskapsläge:

Tryck på .

Kombiinstrumentets markering (5) skiftar färg från GRÖN till VIT (Digital) eller VIT till GRÅ (Analog) och föraren kan temporärt överskrida den inställda maxhastigheten.

Fartbegränsaren återaktiveras med ett tryck på varvid markeringen (5) skiftar färg från VIT till GRÖN (Digital) eller GRÅ till VIT (Analog) och bilens maxhastighet är åter begränsad.

Tillfällig deaktivering med gaspedal

Fartbegränsaren kan även sättas i beredskapsläge med gaspedalen, t.ex. för att snabbt kunna accelerera bilen ur en situation:

Tryck ner gaspedalen helt.

Kombiinstrumentet visar lagrad maxhastighet med en färgad markering (5) och föraren kan temporärt överskrida den inställda maxhastigheten – markeringen (5) skiftar under tiden färg från GRÖN till VIT (Digital) eller VIT till GRÅ (Analog).

Fartbegränsaren återaktiveras automatiskt efter att gaspedalen släppts och bilens hastighet bromsats ner under den valda/lagrade maxhastigheten – markeringen (5) skiftar färg från VIT till GRÖN (Digital) eller GRÅ till VIT (Analog) och bilens maxhastighet är åter begränsad.


Var detta till någon hjälp?