Farthållare

Farthållare*

Uppdaterad 7/23/2018

Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet vilket ger en mer avkopplande körupplevelse på motorvägar och långa raka landsvägar med jämna trafikflöden.

Översikt

Rattens knappsats och kombiinstrument i bil utan FartbegränsareEn Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad..

Rattens knappsats och kombiinstrument i bil utan Fartbegränsare

En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.

.

Rattens knappsats och kombiinstrument i bil med Fartbegränsare.

Rattens knappsats och kombiinstrument i bil med Fartbegränsare

En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.

.

Farthållare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
Beredskapsläge
Aktivera och justera hastighet.
Vald hastighet (GRÅ = Beredskapsläge).
Farthållare aktiv – VIT symbol (GRÅ = Beredskapsläge).

Varning

Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandet och ingripa när Farthållaren inte håller lämplig hastighet och/eller lämpligt avstånd.

Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt.


Var detta till någon hjälp?