Farthållare

Farthållare* – återuppta inställd hastighet

Uppdaterad 7/23/2018

Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet.

Efter tillfällig deaktivering och beredskapsläge är det möjligt att återuppta inställd hastighet.

Rattens knappsats och display i bil utan Fartbegränsare En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad..

Rattens knappsats och display i bil utan Fartbegränsare

En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.

.

Rattens knappsats och display i bil med Fartbegränsare.

Rattens knappsats och display i bil med Fartbegränsare

En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.

.

För att återaktivera farthållaren ur beredskapsläge:

  • Tryck på rattknapp .
> Kombiinstrumentets markering (5) och symbol (6) skiftar färg från GRÅ till VIT – bilen följer därefter den senast lagrade hastigheten.

OBS

En markant hastighetsökning kan följa efter att hastigheten återupptagits med .


Var detta till någon hjälp?