Farthållare

Farthållare* – hantera hastighet

Uppdaterad 7/23/2018

Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet.

Det är möjligt att aktivera, ställa in samt ändra lagrad hastighet.

Aktivera och ställa in hastighet

Rattens knappsats och display i bil utan Fartbegränsare En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad..

Rattens knappsats och display i bil utan Fartbegränsare

En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.

.

Rattens knappsats och display i bil med Fartbegränsare.

Rattens knappsats och display i bil med Fartbegränsare

En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.

.

För att sätta på Farthållaren:

  • Tryck på rattknapp CRUISE (utan Fartbegränsare) eller (med Fartbegränsare).
> Farthållarens symbol (6) i kombiinstrumentet tänds – Farthållaren är i beredskapsläge.

För att aktivera Farthållaren:

  • Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp eller .
> Aktuell hastighet lagras i minnet och kombiinstrumentets markering (5) tänds vid den valda hastigheten och symbol (6) skiftar från GRÅ till VIT – bilen följer därefter den lagrade hastigheten.

OBS

Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h.

Ändra lagrad hastighet

Lagrad hastighet ändras med tryck på knapp eller :

  • Korta tryck ger +/– 5 km/h.

eller

  • Håll knappen intryckt och släpp vid önskad hastighet.

Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på /-knapp, är det bilens aktuella hastighet vid knapptrycket som lagras. Senast gjorda tryck lagras i minnet.

En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en omkörning, påverkar inte farthållarens inställning – bilen återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.

OBS

Om någon av Farthållarens knappar hålls intryckt flera minuter, blockeras den och stängs av. För att kunna återaktivera Farthållaren, måste bilen stannas och motorn återstartas.


Var detta till någon hjälp?