Farthållare

Farthållare* – tillfällig deaktivering och beredskapsläge

Uppdaterad 7/23/2018

Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet.

Funktionen kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.

Tillfällig deaktivering – beredskapsläge

Rattens knappsats och display i bil utan Fartbegränsare En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad..

Rattens knappsats och display i bil utan Fartbegränsare

En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.

.

Rattens knappsats och display i bil med Fartbegränsare.

Rattens knappsats och display i bil med Fartbegränsare

En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.

.

För att tillfälligt koppla ur Farthållaren och ställa den i beredskapsläge:

  • Tryck på .
> Kombiinstrumentets markering (5) och symbol (6) skiftar färg från VIT till GRÅ – Farthållaren är temporärt urkopplad.

Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp

Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs automatiskt i beredskapsläge om:

  • färdbromsen används
  • kopplingspedalen trycks ner
  • växelspaken/-väljaren förs till N-läge
  • föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.

Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.

En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en omkörning, påverkar inte inställningen – bilen återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.

Automatiskt beredskapskapsläge

Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i beredskapsläge om:

  • hjulen tappar väggreppet
  • motorvarvtalet är för lågt/högt
  • hastigheten sjunker under ca 30 km/h.

Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.


Var detta till någon hjälp?