Förarstöd

Justerbart rattmotstånd

Uppdaterad 7/23/2018

Hastighetsberoende styrservo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge föraren ökad vägkänsla.

På motorvägar känns styrningen fastare. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och kräver ingen ansträngning.

Föraren kan välja mellan tre olika nivåer av rattmotstånd för vägkänsla eller styrsensitivitet i menysystemet MY CARMY CAR:

  • Sök där fram Rattmotstånd och välj Låg, Medium eller Hög.

Denna meny är inte åtkomlig när bilen är i rörelse.

OBS

I vissa situationer kan styrservon bli för varm och behöver då temporärt kylas – under den tiden arbetar styrservon med reducerad effekt och att vrida ratten kan då upplevas som något tyngre.

Parallellt med den temporärt reducerade styrhjälpen visar kombiinstrumentet ett meddelande.


Var detta till någon hjälp?