Körfältsassistent

Körfältsassistans*

Uppdaterad 7/23/2018

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LKA (Lane Keeping Aid).

Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.

En kamera läser av vägens/körfältets målade sidolinjer. Om bilen är på väg att korsa en sidolinje kommer Körfältsassistans att aktivt styra bilen tillbaka in i körfältet med ett svagt styrmoment i ratten.

Om bilen når fram till eller passerar en sidolinje, kommer Körfältsassistans dessutom att varna föraren med pulserande vibrationer i ratten.

Varning

LKA är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt att gällande lagar och trafikbestämmelser följs.


Var detta till någon hjälp?