Körfältsassistent

Körfältsassistans – funktion

Uppdaterad 7/23/2018

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LKA (Lane Keeping Aid).

Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.

Av & På

Körfältsassistans är aktiv i hastighetsintervallet 65–200 km/h på vägar med väl synliga sidolinjer. På smala vägar, där körfälten är mindre än 2,6 meter mellan sidolinjerna, stängs funktionen temporärt av.

Tryck på knappen i mittkonsolen för att aktivera eller stänga av funktionen. En lysande lampa i knappen visar när funktionen är påslagen.

Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en Av-/På-knapp i mittkonsolen – då hanteras istället funktionen i bilens menysystem MY CARMY CAR. Gör där följande:

  • Sök fram Körfältsassistans och välj där På eller Av.

I MY CAR kan dessutom bl.a. följande väljas:

  • Varning med vibration i ratten: Enbart vibration – På eller Av.
  • Aktiv styrning: Enbart manövreringshjälp – På eller Av.
  • Både Varning med vibration i ratten och Aktiv styrning: Full funktionalitet – På eller Av.

Aktiv styrning

Körfältsassistans eftersträvar att hålla bilen inom körfältets sidolinjer.

LKA ingriper och styr undan.

LKA ingriper och styr undan.

Om fordonet närmar sig körfältets vänstra eller högra sidolinje utan att körriktningsvisaren är aktiverad, styrs bilen tillbaka.

Varning med vibration i ratt

LKA styr och varnar med pulserande rattvibrationerBilden visar 3 st pulserande vibrationer då sidolinjen passeras..

LKA styr och varnar med pulserande rattvibrationer

Bilden visar 3 st pulserande vibrationer då sidolinjen passeras.

.

Om fordonet passerar en sidolinje varnar Körfältsassistans om detta med pulserande vibrationer i ratten. Detta sker oavsett om bilen aktivt styrs tillbaka av ett pålagt styrmoment eller ej.

Dynamisk kurvtagning

LKA ingriper inte i skarp innerkurva.

LKA ingriper inte i skarp innerkurva.

I vissa fall tillåter Körfältsassistans att sidolinjer korsas utan att ingripa med vare sig aktiv styrning eller varna med pulserande vibrationer i ratten. Att vid fri sikt utnyttja intilliggande körfält för dynamisk kurvtagning, är exempel på ett sådant fall.


Var detta till någon hjälp?