Körfältsassistent

Körfältsassistans – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LKA (Lane Keeping Aid).

Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.

I situationer där LKA-funktionen uteblir eller avbryts kan kombiinstrumentet visa en symbol i kombination med ett förklarande meddelande – Följ i förekommande fall given rekommendation.

Exempel på meddelanden:

SymbolTabellens symboler är schematiska – de som visas i kombiinstrumentet kan utseendemässigt avvika något.

Meddelande

Innebörd

Vindrutesensorer blockerade Se handbok

Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.

Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.

  • Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.

Läs om kamerasensorns begränsningar, se Kollisionsvarnare – kamerasensorns begränsningar och Kollisionsvarnare – handhavande.

Körfältsassistans Service erfordras

Systemet är ur funktion.

  • Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Körfältsassistans Avbruten

LKA har avbrutits och är satt i beredskapsläge. LKA-symbolens linjer indikerar när funktionen är aktiv igen.


Var detta till någon hjälp?