Typgodkännande

Typgodkännande - radarsystem

Uppdaterad 7/23/2018

Typgodkännande för radarsystem kan utläsas i tabellen.

Land/Område

Singapore

IDA: Infocomm Development Authority of Singapore.

Brasilien

Europa

Härmed intygar Delphi Electronics & Safety att L2C0038TR och L2C0049TR är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Försäkran om överensstämmelse kan vid behov konsulteras med Delphi Electronics & Safety / One Corporate Center / Kokomo, Indiana 46904-9005 USA.


Var detta till någon hjälp?