Utforska din manual

V40 Cross Country
2015 Late

Provisorisk däcktätning

8 Resultat

Provisorisk däcktätning* – efterkontroll

Provisorisk däcktätning , med hjälp av provisorisk däcktätningssats* (TMK – Temporary Mobility Kit), används till att täta en punktering samt kontrollera och justera lufttrycket.

Provisorisk däcktätning* – handhavande

Provisorisk däcktätning, med hjälp av provisorisk däcktätningssats* (TMK – Temporary Mobility Kit), används till att täta en punktering samt kontrollera och justera lufttrycket.

Provisorisk däcktätning*

Provisorisk däcktätningssatsen* (TMK – Temporary Mobility Kit) används till att täta en punktering samt kontrollera och justera lufttrycket. Lufttryck för bilens rekommenderade däckdimension hittas i den tryckta Ägarmanualen.

Provisorisk däcktätning* – återplacering av komponenter

Efter användning av däcktätningssatsen ska komponenterna läggas tillbaka i skumblocket.

Provisorisk däcktätningssats* – placering

Provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary Mobility Kit) används till att täta en punktering samt kontrollera och justera lufttrycket. Lufttryck för bilens rekommenderade däckdimension hittas i den tryckta Ägarmanualen.

Provisorisk däcktätningssats* – översikt

Provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary Mobility Kit) används till att täta en punktering samt kontrollera och justera lufttrycket. Lufttryck för bilens rekommenderade däckdimension hittas i den tryckta Ägarmanualen. .