Provisorisk däcktätning

Provisorisk däcktätning* – återplacering av komponenter

Uppdaterad 7/23/2018

Efter användning av däcktätningssatsen ska komponenterna läggas tillbaka i skumblocket.

Version 1.

Version 1.

Komponenterna läggs i skumblocket i följande ordning:

 1. Bogseröglan/hylsnyckeln
 2. Flaskan (trycks in från sidan)
 3. TMK-kit
 4. Tratten
 5. Domkraften
 6. Torxnyckeln
 7. Dragkroken
Version 2.

Version 2.

Komponenterna läggs i skumblocket i följande ordning:

 1. Hylsnyckeln
 2. Bogseröglan
 3. Flaskan
 4. TMK-kit
 5. Domkraften

Var detta till någon hjälp?