Provisorisk däcktätning

Provisorisk däcktätningssats* – översikt

Uppdaterad 7/23/2018

Provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary Mobility Kit) används till att täta en punktering samt kontrollera och justera lufttrycket. Lufttryck för bilens rekommenderade däckdimension hittas i den tryckta Ägarmanualen. .

Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (orangefärgade locket)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
Flaskhållare med tätningsvätska
Tryckmätare

Var detta till någon hjälp?