Provisorisk däcktätning

Provisorisk däcktätningssats* – placering

Uppdaterad 7/23/2018

Provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary Mobility Kit) används till att täta en punktering samt kontrollera och justera lufttrycket. Lufttryck för bilens rekommenderade däckdimension hittas i den tryckta Ägarmanualen.

Placering av däcktätningssatsen

Version 1.

Version 1.

Version 2.

Version 2.

Sätt ut en varningstriangel om ett däck ska tätas vid en trafikerad plats. Varningstriangeln och däcktätningssatsen finns under golvet i lastutrymmet.

Lyft bakre kanten av lastgolvet (eller på modeller med ledat lastgolv, ta tag i lastgolvets handtag, lyft och för bakre delen av golvet framåt).

Lyft ur förvaringsfacket (tillbehör) - endast modeller med ledat lastgolv.

Lyft ur undergolvet (endast modeller med ledat lastgolv).

Kroka loss den elastiska delen av remmen över TMK-kompressorenheten på vänster sida.

Lyft TMK-kompressorenheten rakt upp.

För att komma åt flaskan med tätningsvätska måste den skjutas till vänster tills den går att lyfta ur skumblocket.

OBS

För att komma åt bogseröglan/hjulskruvsnyckeln i skumblocket:

  • Version 1: Lyft däcktätningssatsens kompressorenhet (punkt 5) för att komma åt hjulskruvsnyckeln. Lyft ur flaskan med tätningsvätska (punkt 6) för att komma åt bogseröglan.
  • Version 2: Lyft däcktätningssatsens kompressorenhet (punkt 5) för att komma åt bogseröglan. Hjulskruvsnyckeln ligger under domkraften.

Efter användning, haka på remmen igen på vänster sida.

Version 1: Remmen måste dras bakom skumblocket (inte ovanpå).

Version 2: Remmen måste vara i klykan på bakre delen av skumblocket.


Var detta till någon hjälp?