V40 Cross Country

2015 Late

Utforska din manual

V40 Cross Country
2015 Late

14 Resultat

Kombiinstrument – licenser

Uppdaterad 7/23/2018

En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. Följande text är Volvos överenskommelse med tillverkare/utvecklare och är på engelska.

video

Kombiinstrument, digitalt – översikt

Uppdaterad 7/23/2018

I kombiinstrumentets informationsdisplay visas information om vissa av bilens funktioner samt meddelanden.

Menyhantering – kombiinstrument

Uppdaterad 7/23/2018

Med vänster rattspak styrs de menyer som visas i informationsdisplayen i kombiinstrumentet. Vilka menyer som visas är beroende av nyckelläget.

Klocka

Uppdaterad 7/23/2018

Klockans display syns i kombiinstrumentet.

Kombiinstrument – varningssymbolernas innebörd

Uppdaterad 7/23/2018

Varningssymbolerna uppmärksammar föraren på att en viktig funktion är aktiverad, eller att ett allvarligt fel eller en allvarlig brist uppstått.

Trippmätare

Uppdaterad 7/23/2018

Trippmätarens display syns i kombiinstrumentet.

Eco guide & Power guide*

Uppdaterad 7/23/2018

Eco guide och Power guide är två av kombiinstrumentets instrument vilka hjälper föraren att framföra bilen med bästa möjliga körekonomi.Bilen lagrar även statistik över utförda körningar vilka kan ses i form av stapeldiagram, se Färddator – färdstatistik.

Kombiinstrument

Uppdaterad 7/23/2018

I kombiinstrumentets informationsdisplay visas information om vissa av bilens funktioner samt meddelanden.

Menyöversikt – analogt kombiinstrument

Uppdaterad 7/23/2018

Vilka menyer som visas i kombiinstrumentets informationsdisplay är beroende av nyckelläget.

Kombiinstrument, analogt – översikt

Uppdaterad 7/23/2018

I kombiinstrumentets informationsdisplay visas information om vissa av bilens funktioner samt meddelanden.

Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd

Uppdaterad 7/23/2018

Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren på att en funktion är aktiverad, att ett system arbetar, eller att ett fel eller en brist uppstått.

Yttertemperaturmätare

Uppdaterad 7/23/2018

Yttertemperaturmätarens display syns i kombiinstrumentet.

Menyöversikt – digitalt kombiinstrument

Uppdaterad 7/23/2018

Vilka menyer som visas i kombiinstrumentets informationsdisplay är beroende av nyckelläget.

Symboler i display

Uppdaterad 7/23/2018

Det förekommer en mängd olika symboler i displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i varnings-, kontroll- och informationssymboler.