Klimatreglage

Temperaturreglering i kupé

Uppdaterad 7/23/2018

När bilen startas är den senast gjorda temperaturinställningen kvar.

OBS

Det går inte att påskynda uppvärmningen/nedkylningen genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.

ECC*

Aktuell temperatur för vardera sida visas i mittkonsolens bildskärm.

Aktuell temperatur för vardera sida visas i mittkonsolens bildskärm.

Temperaturen för förarsidan och passagerarsidan kan ställas in separat. Tryck på L/R i knappen upprepade gånger för att välja inställning för vänster, höger eller båda sidorna. Ställ in temperaturen med vredet – vald temperatur för vardera sida visas i mittkonsolens bildskärm.

ETC

Med vredet kan temperaturen i kupén ställas in.


Var detta till någon hjälp?