Utforska din manual

V40 Cross Country
2015 Late

Fjärrnyckel

11 Resultat

Fjärrnyckel – förlust

Vid förlust av en fjärrnyckel kan en ny beställas hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Fjärrnyckel – funktioner

Fjärrnyckeln har funktioner som t.ex. låsning och upplåsning av dörrarna.

Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri

Batteriet* i fjärrnyckeln kan behöva bytas.

Fjärrnyckel

Fjärrnyckeln används bl.a. för låsning/upplåsning samt motorstart.

Fjärrnyckel – personalisering*

Nyckelminnet i fjärrnyckeln gör att vissa inställningar i bilen kan anpassas efter person.

Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer

För att möjliggöra användning av ett begränsat antal funktioner med avstängd motor, kan bilens elsystem försättas i 3 olika nivåer – 0, I och II – med fjärrnyckeln. Denna ägarmanual beskriver genomgående dessa nivåer med benämningen "nyckellägen".

Fjärrnyckel – räckvidd

Fjärrnyckelns (i basutförande) funktioner har en räckvidd på ca 20 meter från bilen.

Typgodkännande - fjärrnyckelsystem

Typgodkännande för fjärrnyckelsystem kan utläsas i tabellen.

Låsning/upplåsning – indikering

När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln indikerar bilens blinkers att låsningen/upplåsningen utförts korrekt.