Fjärrnyckel

Nyckellägen

Uppdaterad 7/23/2018

Med fjärrnyckeln kan bilens elsystem försättas i olika lägen/nivåer och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt.

Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt.

OBS

För bilar med Keyless*-funktion behöver nyckeln inte sättas i startlåset utan kan förvaras i t.ex. en ficka. För mer information om Keyless-funktioner, se Keyless Drive.

Sätta i nyckeln

  1. Håll i fjärrnyckelns ände med det löstagbara nyckelbladet och placera nyckeln i startlåset.
  2. Tryck sedan in nyckeln i låset till dess ändläge.

Viktigt

Främmande föremål i startlåset kan äventyra funktionen eller förstöra låset.

Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – Håll i änden med det löstagbara nyckelbladet, se Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning.

Ta ur nyckeln

Ta tag i fjärrnyckeln och dra ut den ur startlåset.


Var detta till någon hjälp?