Utforska din manual

V40 Cross Country
2015 Late

Larm

7 Resultat

Larm

Larmet är en anordning som varnar vid exempelvis ett inbrott i bilen.

Larm – fjärrnyckeln ur funktion

Om larmet inte kan stängas av med fjärrnyckeln – om t.ex. nyckelns batteri är slut – kan bilen låsas upp, avlarmas och motorn startas på följande sätt:

Larm – automatisk återaktivering

Automatisk återaktivering av larmet förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med larmet deaktiverat.

Larm – automatisk aktivering

I vissa länder kopplas larmet in efter viss fördröjning efter att förardörren öppnats och stängts utan att låsning skett.

Larmsignaler

Vid utlöst larm ljuder en siren och samtliga körriktningsvisare blinkar.

Reducerad larmnivå

Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och lutningssensorerna tillfälligt kan stängas av.