Radio

RDS-funktioner

Uppdaterad 7/23/2018

Med RDS kan radion automatiskt byta till starkaste sändaren. RDS ger möjlighet att få t.ex. trafikinformation (TP) och att söka efter vissa programtyper (PTY).

RDS (Radio Data System) länkar samman FM-sändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant nätverk sänder information som ger en RDS-radio bl.a. följande funktioner:

 • Automatiskt byte till en starkare sändare om mottagningen i området är dålig

  Gäller FM-radio.

  .
 • Sökning av programinriktning, t.ex. programtyper

  Gäller DAB*-radio.

  eller trafikinformation.
 • Mottagning av textinformation om pågående radioprogram

  Gäller FM- och DAB*-radio.

  .

OBS

Vissa radiostationer använder inte RDS eller endast valda delar av dess funktionalitet.

Om en önskad programinriktning hittas, kan radion byta station och pågående ljudkälla avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts den i pausläge. Den avbrytande sändningen spelas med en förinställd volym. Radion återgår till föregående ljudkälla och volym när den inställda programinriktningen slutar sändas.

Programfunktionerna larm, trafikinformation (TP) och programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och programtyper lägst. Tryck OK/MENU för att återgå till den avbrutna ljudkällan och fortfarande höra meddelandet. Tryck EXIT avbryta meddelandet och återgå till den avbrutna ljudkällan.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system