WHIPS

WHIPS – sittställning

Uppdaterad 7/23/2018

För att få bästa möjliga skydd av WHIPS-systemet måste förare och passagerare ha rätt sittställning och se till att systemets funktion inte hindras.

Sittställning

Ställ in rätt sittställning på framsätet innan körningen påbörjas.

Förare och passagerare i framsätet bör sitta mitt i sätet med så litet avstånd som möjligt mellan nackskydd och huvud.

Funktion

Placera inga föremål på golvet bakom förar-/passagerarsäte som kan hindra WHIPS-systemets funktion.

Placera inga föremål på golvet bakom förar-/passagerarsäte som kan hindra WHIPS-systemets funktion.

Varning

Placera inte boxliknande last så att denna kläms fast mellan baksätets sittdyna och framsätets ryggstöd. Tänk på att inte hindra WHIPS-systemets funktion.

Placera inga föremål i baksätet som kan hindra WHIPS-systemets funktion.

Placera inga föremål i baksätet som kan hindra WHIPS-systemets funktion.

Varning

Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste motsvarande framstol flyttas framåt så att den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.

Varning

Om sätet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras. Volvo rekommenderar att det kontrolleras av en auktoriserad Volvoverkstad.

Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om sätet verkar vara oskadd.

Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.


Var detta till någon hjälp?