Start och körning

Avstängning av motor

Uppdaterad 7/23/2018

Motorn stängs av med hjälp av START/STOP ENGINE-knappen.

Video thumbnail

För att stänga av motorn:

  • Tryck på START/STOP ENGINE-knappen – motorn stannar.
  • Om bilen har automatisk växellåda och växelväljaren inte är i läge P eller om bilen rullar – Tryck 2 gånger eller håll START/STOP ENGINE-knappen intryckt tills motorn stannar.

Var detta till någon hjälp?