V40 Cross Country

2015 Late

Utforska din manual

V40 Cross Country
2015 Late

9 Resultat

Start/Stop* – motorn auto-startar

Uppdaterad 7/23/2018

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus. En auto-stoppad motor kan i vissa fall åter-starta utan att föraren bestämt att färden ska fortsätta.

Start/Stop* – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

Start/Stop-funktionen kan visa textmeddelanden i kombiinstrumentet.

Start/Stop*

Uppdaterad 7/23/2018

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus – motorn stängs då temporärt av och startar automatiskt igen då färden ska fortsätta.

Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda

Uppdaterad 7/23/2018

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus. I det fall en igångkörning misslyckas och motorn stannar, gör enligt nedan:

Start/Stop* – motorn stoppar inte

Uppdaterad 7/23/2018

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus. Även om Start/Stop-funktionen är aktiverad, auto-stoppar motorn inte alltid.

Start/Stop* – inställningar

Uppdaterad 7/23/2018

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus. I bilens menysystem MY CAR finns information om Volvos Start-Stop-system samt rekommendationer för energibesparande körteknik.

Start/Stop* – motorn auto-startar inte

Uppdaterad 7/23/2018

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus. Motorn auto-startar inte alltid efter att ha auto-stoppat.

Start/Stop* – funktion och handhavande

Uppdaterad 7/23/2018

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start- och Stoppfunktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus. Start/Stop-funktionen aktiveras automatiskt när motorn nyckelstartas.

ECO*

Uppdaterad 7/23/2018

ECOV40 CROSS COUNTRY är en innovativ Volvo-funktion för automatväxlade bilar, vilken kan reducera bränsleförbrukning med upp till 5 %, beroende på förarens körbeteende. Funktionen ger föraren möjlighet till ett mer aktivt miljömedvetet sätt att köra bil.