Växellåda

Växlingsindikator*

Uppdaterad 7/23/2018

Växlingsindikatorn meddelar föraren när det är lämpligt att lägga i nästa högre eller lägre växel för att erhålla lägsta tänkbara bränsleförbrukning.

En väsentlig detalj i samband med miljöanpassad körning är att köra på rätt växel och att växla i god tid.

Som hjälpmedel finns på vissa varianter en indikator – GSI (Gear Shift Indicator) – vilken meddelar föraren när det är lämpligt att lägga i nästa högre eller lägre växel för att erhålla lägsta tänkbara bränsleförbrukning. Vid hänsyn tagen till egenskaper såsom prestanda och vibrationsfri gång kan det dock vara lämpligt att växla vid högre varvtal.

Manuell växellåda

Växlingsindikator för manuell låda. Endast en markör är tänd åt gången – vid normal körning lyser endast den i mitten.

Vid rekommenderad upp-/nerväxling tänds den övre vid "+" eller den nedre vid "", rödmarkerade i bilden.

Automatisk växellåda

Kombiinstrument "Digital" med växlingsindikator.

Inramad siffra anger aktuell växel.

Med kombiinstrument "Analog" visas växellägen och indikatorpilar i dess centrum.


Var detta till någon hjälp?