Utforska din manual

V40 Cross Country
2015 Late

Motorrum

18 Resultat

Startbatteri – byte

Startbatteriet bör bytas av en auktoriserad verkstad.

Motorolja – kontroll och påfyllning

Beroende på motorvariant kontrolleras oljenivån med oljemätsticka eller elektronisk oljenivågivare.

Säkringar – allmänt

För att förhindra att bilens elektriska system skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och komponenterna skyddade genom ett antal säkringar.

Elsystem

Elsystemet är enpoligt och använder chassi och motorstomme som ledare.

Motorrum – översikt

Översikten visar normala kontrollpunkter.

Spolarvätska – påfyllning

Spolarvätska används till renhållning av strålkastare och rutor. Under vintern ska spolarvätska med frostskydd användas.

Motorrum – kontroll

Vissa oljor och vätskor bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Kylvätska – kvalitet och volym

Kylvätskevolym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Spolarvätska – kvalitet och volym

Spolarvätska används för att tillsammans med vind- och bakrutetorkare hålla bilens rutor och strålkastare rena och säkerställa sikten vid körning.

Motorolja – allmänt

För att rekommenderade serviceintervall ska kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används.

Motorolja – kvalitet och volym

Rekommenderad motoroljekvalitet och volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Bromsvätska – kvalitet och volym

Bromsvätska kallas mediet i ett hydrauliskt bromssystem som används för att överföra tryck från exempelvis en bromspedal via en huvudbromscylinder till en eller flera slavcylindrar som i sin tur påverkar en mekanisk broms.

Säkringar – i motorrum

Säkringar i motorrum skyddar bl.a. motor- och bromsfunktioner.

Batteri – symboler

På batteriet finns symboler som informerar och varnar.

Kylvätska – nivå

Kylvätskan kyler förbränningsmotorn till rätt arbetstemperatur. Den värme som överförs från motorn till kylvätskan kan användas till att värma kupén. Kylvätskans nivå ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionskärlet.

Batteri – Start/Stop

Bil med Start/Stop-funktion är förutom startbatteriet utrustad med ett stödbatteri.

Startbatteri – allmänt

Startbatteriet används för att driva startmotorn och annan elektrisk utrustning i bilen.

Broms- och kopplingsvätska – nivå

Broms- och kopplingsvätskans nivå ska ligga mellan behållarens MIN- och MAX-märken.