V40 Cross Country

2015 Late

Utforska din manual

V40 Cross Country
2015 Late

18 Resultat

Startbatteri – byte

Uppdaterad 7/23/2018

Startbatteriet bör bytas av en auktoriserad verkstad.

Motorolja – kontroll och påfyllning

Uppdaterad 7/23/2018

Beroende på motorvariant kontrolleras oljenivån med oljemätsticka eller elektronisk oljenivågivare.

Säkringar – allmänt

Uppdaterad 7/23/2018

För att förhindra att bilens elektriska system skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och komponenterna skyddade genom ett antal säkringar.

Elsystem

Uppdaterad 7/23/2018

Elsystemet är enpoligt och använder chassi och motorstomme som ledare.

Motorrum – översikt

Uppdaterad 7/23/2018

Översikten visar normala kontrollpunkter.

Spolarvätska – påfyllning

Uppdaterad 7/23/2018

Spolarvätska används till renhållning av strålkastare och rutor. Under vintern ska spolarvätska med frostskydd användas.

Motorrum – kontroll

Uppdaterad 7/23/2018

Vissa oljor och vätskor bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Kylvätska – kvalitet och volym

Uppdaterad 7/23/2018

Kylvätskevolym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Spolarvätska – kvalitet och volym

Uppdaterad 7/23/2018

Spolarvätska används för att tillsammans med vind- och bakrutetorkare hålla bilens rutor och strålkastare rena och säkerställa sikten vid körning.

Motorolja – allmänt

Uppdaterad 7/23/2018

För att rekommenderade serviceintervall ska kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används.

Motorolja – kvalitet och volym

Uppdaterad 7/23/2018

Rekommenderad motoroljekvalitet och volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Bromsvätska – kvalitet och volym

Uppdaterad 7/23/2018

Bromsvätska kallas mediet i ett hydrauliskt bromssystem som används för att överföra tryck från exempelvis en bromspedal via en huvudbromscylinder till en eller flera slavcylindrar som i sin tur påverkar en mekanisk broms.

Säkringar – i motorrum

Uppdaterad 7/23/2018

Säkringar i motorrum skyddar bl.a. motor- och bromsfunktioner.

Batteri – symboler

Uppdaterad 7/23/2018

På batteriet finns symboler som informerar och varnar.

Kylvätska – nivå

Uppdaterad 7/23/2018

Kylvätskan kyler förbränningsmotorn till rätt arbetstemperatur. Den värme som överförs från motorn till kylvätskan kan användas till att värma kupén.Kylvätskans nivå ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionskärlet.

Batteri – Start/Stop

Uppdaterad 7/23/2018

Bil med Start/Stop-funktion är förutom startbatteriet utrustad med ett stödbatteri.

Startbatteri – allmänt

Uppdaterad 7/23/2018

Startbatteriet används för att driva startmotorn och annan elektrisk utrustning i bilen.

Broms- och kopplingsvätska – nivå

Uppdaterad 7/23/2018

Broms- och kopplingsvätskans nivå ska ligga mellan behållarens MIN- och MAX-märken.