Underhåll och service

Motorhuv – öppna och stänga

Uppdaterad 7/23/2018

Motorhuven kan öppnas när handtaget i kupén vridits medurs och spärren vid grillen förts åt vänster.

Handtaget för huvöppning är alltid på vänster sida.

Handtaget för huvöppning är alltid på vänster sida.

Vrid handtaget ungefär 20-25 grader medurs. Det hörs när spärren släpper.

För spärren åt vänster och öppna huven. (Spärrhaken sitter mellan strålkastare och grill, se bild.)

Varning

Kontrollera att huven låser ordentligt vid stängning.


Var detta till någon hjälp?